# آزمون_قلم_چی

ایستگاه های جبرانی در برنامه آزمون ها

حسین عبدالملکی email:sepantaabdolmaleki@yahoo.com آیا ایستگاه های جبرانی را در برنامه  آزمون ها را می شناسید؟ آیا ایستگاه‌های جبرانی را می‌شناسید؟* وجود ایستگاه‌های جبرانی ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 46 بازدید

منطق برنامه ی راهبردی آزمون های سراسری آزمایشی ، یک انتخاب یا یک نیاز برای برنام

  email:sepantaabdolmaleki@yahoo.comحسین عبدالملکی منطق برنامه ی راهبردی آزمون های  آزمایشی ، یک انتخاب یا یک نیاز برای برنامه ریزی درسی؟  سختی ودشواری ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 28 بازدید