موقعیت نقاط قوت پایدار را حفظ کنید!

احتمال دارد نمره های دروس شما نوسان داشته باشد و گاهی نمره بالا و گاهی هم نمره پایین کسب کنید.این روند برای عده ایی از دانش آموزان رخ می دهد.به سیکل مطالعاتی زیر طی 2 آزمون توجه فرمایید:

 

همانطور که مشاهده می فرمایید عده ایی از دانش آموزان پس از دیدن نتایج خود در آزمون بدون توجه به نقاط قوت  پایدار خود به فکر افزایش نمرات پایین خود هستند و از نقاط پایدار خود غافل می شوند.این اتفاق به صورت غیر هوشمندانه رخ می دهد و موجب نوسان نمرات گشته و در نهایت نتیجه کلی دانش آموزان در آزمون خیلی تغییر نمی کند،اما در مقابل عده ایی نیز هستند که به شکل زیر رفتار می کنند:

نمودار بالا نماینگر رفتار دانش آموزانی می باشد که باتعیین نقاط قوت خود و تعمیم روش های مطالعه آن دروس(همانند x) در صدد برطرف کردن نقاط ضعف خود می باشند و نقاط قوت خود را حفظ می کنند که در نهایت به نقاط قوت پایدار آنها تبدیل می گردد.دو نمودار فوق مثالی بود ازر فتار های مطالعاتی دانش آموزان مختلف،شما جزء کدام دسته از آنها هستید؟

حسین عبدالملکی

/ 0 نظر / 8 بازدید