سخت کوشی به معنای واقعی

سخت کوشی به معنای واقعی

در گروه چهارم دبیرستان با توجه به تاثیر دروس پایه بر روی تراز دانش آموزان برای پیشرفت آنها همیشه با مشکل مواجه میشویم،دلیل آن هم این است که دانش آموز میل به پیشرفت و صعود را دارد ولی با توجه به اینکه دروس پایه را ضعیف است خیلی سخت می تواند تغییر را ایجاد نماید.صابر دانش آموز سال چهارم ریاضی می باشد و ضریب رشد این دانش آموز در حدود12 مثبت است.تراز او به تازگی به مرز5900 رسیده است اما رسیدن به این تراز داستان درازی دارد.در آزمون های تابستان و اوایل مهر ترازی بهتر از 4300 کسب نمی کرد ولی شدیدا پیگیر این موضوع بود که بتواند ترازش را ارتقا ببخشد.در همین راستا تمام برنامه های کانون را اجرا می کرد.جالب اینجاست که این دانش آموز بارها برای برنامه ریزی و مشاوره با پشتیبان خود و من  مشورت می کرد ولی با اینکه ترازش پیشرفت نمی کرد همچنان سخت کوشانه به راه خود ادامه می داد.یکی از پر استرس ترین کارهای پشتیبانی این است که به دانش آموز برنامه ایی را پیشنهاد دهید و او کامل اجرا نماید ولی دستاوردی را نداشته باشد.حال موضوع این است که من واقعا از روبرو شدن با این دانش آموز هراس داشتم ،چون میترسیدم اعتمادش نسبت به من و کانون صلب شده باشد ولی جالب اینجاست صابر از سماجت خودش دست بردار نبود و هر بار ارتباطش با من بیشتر می شد.خلاصه اینکه درجلسه آذرماه شرکت کرد و دستاورد خودش را اینگونه تلقی کرد:سخت کوشی

از صابر خواستم که در جلسه صحبت کند و او همانند یک پشتیبان تمام آموزه های کانون و تاثیرات آن را برای دانش آموزان مطرح کرد(تا این جلسه تراز صابر به 5400 رسیده بود)و به آنها قول رسیدن به تراز بالای 6000 را داد.مشاهده پیشرفت این قبیل از دانش آموزان نه تنها اعتماد سایر دانش آموزان بلکه همکاران را نیز افزایش می دهد.از دلایل موفقیت صابر می توان این جمله معروف را بیان کرد"تکرار لجوجانه کارهای ساده" صابر آنقدر آموزه های کانون را اجرا کرد تا به نتیجه اش رسید.

/ 0 نظر / 16 بازدید