مشاوره و برنامه ریزی درسی

خدمتی از گروه آموزشی سپنتا

روش صحیح مطالعه و منابع مرتبط با آن

روش صحیح مطالعه و منابع مرتبط با آن حسین عبدالملکی email:sepantaabdolmaleki@yahoo.com   در برنامه‌ریزی‌های هفتگی، کمیت و کیفیت مطالعه هستند که در نتیجه‌ی امتحان ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 16 بازدید
بهمن 93
5 پست
دی 93
3 پست
مهر 93
2 پست
تیر 93
5 پست
خرداد 93
2 پست
اسفند 92
3 پست
بهمن 92
7 پست
دی 92
4 پست
آذر 92
1 پست
آبان 92
2 پست
مهر 92
4 پست
شهریور 92
6 پست
مرداد 92
11 پست
تیر 92
3 پست
خرداد 92
11 پست
اسفند 91
1 پست
بهمن 91
1 پست
دی 91
2 پست
آذر 91
1 پست
آبان 91
3 پست
شهریور 91
2 پست
مرداد 91
2 پست
تیر 91
6 پست
خرداد 91
14 پست